email:

Biuro Finansowo-Rachunkowe MAXI

 
 
  O firmie
  Zakres usług
  Uprawnienia
  Certyfikat
  Nasz zespół
  Kontakt

Świadczy usługi w zakresie:

Prowadzenia:

 • pełnej księgi rachunkowej,
 • podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencji podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego,
 • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji,
 • ewidencji pracowniczej.
 • Rozliczeń miesięcznych i rocznych:
 • podatku dochodowego,
 • ryczałtu,
 • podatku VAT.

Ponadto:

 • wypełnianie deklaracji ZUS,
 • elektroniczny przekaz dokumentacji ZUS,
 • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, umów o pracę, zleceń,
 • sporządzanie deklaracji  PIT 11, PIT 8B,
 • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb banków i GUS,
 • pomoc przy zakładaniu nowych działalności gospodarczych,
 • reprezentujemy firmy z nami współpracujące przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • możliwość bezpłatnego dojazdu po dokumenty,
 • doradztwo podatkowe.

Posiadamy praktyczne i długoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości firm, zapewniamy rzetelność a przede wszystkim całkowitą poufność informacji.